Uyarı: Aşağıdaki kitap, indirme ve görüntüleme kolaylığı açısından, bölümler halinde sunulmaktadır. Ancak, kullandığınız "ISS”nin hızına bağlı olarak, "Adobe Acrobat PDF" formatındaki bölümlerin açılması belli bir süre almaktadır. Arzu ettiğiniz dosyayı, ‘mouse’unuzun sağ tuşunu tıklayıp açılan menüden "save target as / hedefi farklı kaydet" i seçerek önce bilgisayarınıza kaydederseniz, ona daha çabuk ulaşabilirsiniz.

 

Ulusal Yenilik Sistemi:

Türkiye İmalat Sanayiinde Teknolojik Değişim ve Yenilik Süreçleri

 

Kapak

İçindekiler

Bölüm 1. Giriş

Bölüm 2. Teknoloji Politikaları: Kuramsal Çerçeve

Bölüm 3. Ulusal Yenilik Sistemleri: Karşılaştırmalı Analiz

Bölüm 4. Teknoloji Programlarının Değerlendirilmesi

Bölüm 5. İmalat Sanayiinin Yapısı ve Dönüşümü

Bölüm 5 Şekiller

Bölüm 6. İmalat Sanayiinde Teknolojik Gelişme ve Kaynakları

Bölüm 6 Şekiller

Bölüm 7. Teknoloji Destek Programları: Katılımcı Profili

Bölüm 8. AR-GE Destek Programları  ve AR-GE Faaliyetleri

Bölüm 8 Şekiller

Bölüm 9. AR-GE Faaliyetleri ve Teknolojik Yenilik

Bölüm 10. Teknolojik Yenilik ve Ekonomik Performans

Bölüm 11. Sonuçlar ve Öneriler

Kaynaklar

Ek 1. EUREKA Sürekli ve Sistematik Değerlendirme ve BRITE EURAM ve Avrupa Uzay Programları’nın Değerlendirilmesi[Zehra Pekşen]

Ek 2.  Ulusal Yenilik Sistemi: Kurumsal Yapı [Zehra Pekşen]

Ek 2. Harita