Avrupa Komisyonu, inovasyon konusunda, Türkiye’yi de kapsayan bir kamuoyu araştırması yaptırmış:

...
  • On 21 September 2005 the European Commission approved its proposals for a Council decision
...

Richard B. Freeman’ın, bilim ve teknoloji alanında ABD’nin, özellikle Çin karşısındaki yeni durumunu ele

...

Avrupa Komisyonu, Avrupa Sanayii’nin rekabet gücünün yükseltilmesine yardımcı olacak bir araç olarak,

...

Fransa’nın ‘ulusal şampiyonlar’ çıkarmak için devlet yardımını öngören plânları geleceğin sanayi

...

Günümüzün ve geleceğin inovasyon politikaları konusunda Avrupa Komisyonu’nca yaptırılan son

...