prof. dr. kenan ok

OK, Kenan Prof.Dr.

1967 yılında Sakarya ilinin Alifuatpaşa kasabasında doğdu. İlk ve ortaokulu Alifuatpaşa’da okudu. Lise eğitimini ilçesindeki Geyve Lisesi’nin matematik bölümünde tamamladı (1984). 1988 yılında İstanbul Üniversitesi (İÜ) Orman Fakültesi’nden Orman Mühendisi olarak mezun oldu. 1988-1990 yılları arasında, özel sektörde şantiye şefliği, İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ormancılık Ekonomisi programında yüksek lisans yaptı. İÜ Orman Fakültesi, Ormancılık Ekonomisi Anabilim dalına araştırma görevlisi olarak girdi (1990). Doktora ve ikinci iktisat lisans eğitimine ek olarak, 1993-1994 yılları arasında Orman Mühendisleri Odası, Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Yazman Üyesi, İÜ Orman Fakültesi Araştırma Görevlileri Birliği kurucu başkanlığı görevlerini yürüttü. 1996 yılında İÜ İktisat Fakültesi, İktisat bölümünden mezun oldu. Simülasyon tekniğini kullandığı bir tez ile 1997 yılında İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Ormancılık Ekonomisi programında Doktor oldu. Devamı...

OK, Kenan Prof.Dr.

Bu makale 4 Ekim 2021 günü Cumhuriyet gazetesinin Olaylar ve Görüşler sayfasında yayınlanmıştır.

Orman amenajmanı, management kelimesinden gelir. Dilimize Orman yönetimi şeklinde çevrilse de esasen ormanları planlamakla ilgilidir.

Dünya ormancılarının ana amacı, doğayı korurken toplum gereksinimlerini optimum düzeyde karşılayabilecek ormanı kurmaktır! Uzun dönem amaçlarla, belirli dönemde yapılacakları ortaya koyan amenajman planları en güçlü araçlarıdır. ....

makalenin devamı...

OK, Kenan Prof.Dr.

Haziran 2020

Ülkelerin tarihsel süreç içerisinde nasıl bir yapıya büründüğü veya bürünmesi gerektiği, kalkınma konusunda çalışan uzmanların yanıtlaması gereken önemli bir sorudur. Ancak bu soruyu “büyümeli, kentleşmeli, demokratikleşmeli, bağımsızlaşmalı veya daha çevreci bir yaşama erişmeli” şeklinde, sadece tek bir boyuta indirgeyerek yanıtlamak olanaksızdır. Kalkınmanın temelinde yer alan “dengenin” farklı boyutlarda nasıl değiştiği dikkate alınmalıdır.......

makalenin devamı...

OK, Kenan Prof.Dr.

Temmuz 2020

Bilmem 24 Haziran 2020 tarihli Cumhuriyet gazetesinde çıkan “ Mobilyacı Tamir Ederse” başlıklı haberi gördünüz mü? Habere göre İspanya’da yeni bir restorasyon skandalı daha yaşanmış. Bartelome Esteban Murillo’nun, Meryem’in Kusursuz Gebeliği isimli aşağıdaki tablosu, yenilenirken daha da berbat edilmiş!.......

makalenin devamı...