Karaata, Selçuk

inovasyon.org, Aralık  2021

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ, İNOVASYON VE KALKINMA DİNAMİKLERİ AÇISINDAN BİR DURUM DEĞERLENDİRMESİ ÖZET:
Kalkınma tüm ülke gündemlerinin ana maddesi. Kalkınma yolunda ilerleme gayreti içinde olan ülkeler Ar-Ge’ye, inovasyona, düjitla dönüşüme, teknoloji üretmeye doğru etkin adımlar atmaya çalışırken, gelişmiş ülkeler de bulundukları konumu daha da geliştirmek için yatırımlarını, başta nitelikli işgücünü yetiştirmeye odaklarını sürekli kılmaktadır. Bir refah toplumuna ulaşabilmek adına veya ulaşanların refah noktalarını korumaları için dikakte aldıkları çok sayıda gelişme ekseni mevcut. Örneğin rekabet piramidini dikkate aldığımızda refah unsurunu nasıl yükseltmek mümkündür sorusuna yanıt bulunur. Refah düzeyini etkileyen ilk iki etmen verimlilik ve istihdam durumudur. Rekabet gücü yüksek olan ülkelerin kalkınma patikalarındaki gücü de artmaktadır. Bu nedenle verimlilik artışı için politikalar, stratejiler ve yeni yaklaşımlar sorgulanmakta, geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. İnovasyon ve dijital dönüşüm içiçedir. Dijital dönüşüme bakıldığında yeni veya önemli ölçüde iyileştirilmiş ürünlerin, hizmetlerin ve süreçlerin geliştirilmesidir. Bu da inovasyonun tanımı ile örtüşür. İnovasyon şirketler kesiminin verimliliğini artırmakta, bu verimlilik artışı da refah düzeyine doğrudan pozitif ve güçlü bir yönde etki oluşturmaktadır. İnovasyonu gerçekleştirebilmek için dijital dönüşüm araçlarını, yöntemlerini ve teknolojilerini içselleştirmek gerekmektedir. Dijital dönüşüm teknolojileri ise bilişim teknolojileri ile içiçedir. İnovasyon, dijital dönüşüm ve bilişim teknolojileri kalkınma yolunda güçlü bir etkileşim içindedir.

makalenin devamı...