Erol Taymaz 96x96

Taymaz, EROL

Bilim Akademisi üyesi Erol Taymaz lisans derecesini 1982’de ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini 1985’de ODTÜ İktisat Bölümü’nden ve doktora derecesini 1989’da Case Western Reserve University (CWRU, Ohio/ABD) İktisat Bölümü’nden aldı. 1982-85 yıllarında Aselsan, 1985-89 yıllarında CWRU, 1989-1992 yıllarında Industrial Research Institute’de (IUI, Stokholm/İsveç) çalıştı.1992’den beri ODTÜ İktisat Bölümü’nde öğretim üyesidir. Sanayi ve teknoloji politikaları, işgücü piyasası politikaları, sınai dinamikler, küçük firma iktisadı, teknik etkinlik ve üretkenlik tahmini, evrimci iktisat ve mikrosimülasyon konularında araştırma faaliyetlerini yürütmektedir.

Taymaz, Erol Prof. Dr.

inovasyon.org, Temmuz 2020

Bütün dünyada hâlâ sürmekte olan Covid-19 salgının önüne geçebilmek için uygulanan kısıtlamaların olumsuz etkileri bir süre sonra ekonomilere de yansımaya başladı. Hemen her ülke en kısa zamanda ekonomilerinin açılması için çaba içine girdiler......

makalenin devamı...

Taymaz, Erol (İktisat Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi) ve Ebru Voyvoda (İktisat Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

İktisat İşletme ve Finans, cilt 30, sayı 350, Mayıs, 2015’ içinde; s. 25-62. , Mayıs 2015

Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde sanayi sektörünün gelişimi ve sanayi politikaları uzun dönemli bir perspektif ile incelenmiştir. Türkiye ekonomisinde imalat sanayi, ekonominin dışa açılma sürecinde üretim, üretkenlik ve istihdamın   şekillenmesinde odak noktası olagelmiş, ulusal ekonominin büyüme ve yapısal dönüşüm mekanizmalarının ana belirleyicisi konumunda olmuştur.....

makalenin devamı...

Taymaz, Erol (Department of Economics, Middle East Technical University, Northern Cyprus Campus) ve Ebru Voyvoda (Department of Economics, Middle East Technical University) 

New Perspectives on Turkey, No. 47 | Fall 2012, Special Issue on Turkey’s Experience with Neoliberal Policies and Globalization, homer kitabevi’ içinde; s. 83-112., Sonbahar 2012

The paper discusses the main characteristics of Turkey’s experience of neoliberal industrialization since 1980. We suggest that Turkey has been a “successful follower” in the sense that it has achieved structural transformation in manufacturing output and exports, while its mode of articulation with the global economy has remained intact. .....

makalenin devamı...

Ercan, Hakan (Doç. Dr. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü ve Erol Taymaz (Prof. Dr. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü), Erinç Yeldan (Prof. Dr. Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü) 

‘Bu kitap, ILO’nun Haziran 2009’daki Uluslararası Çalışma Konferansı’nda, ILO üyesi devletlerin hükümetlerinin, işçi ve işveren taraflarının delegeleriyle yaptığı toplantıda oybirliğiyle benimsenmiş olan “Krizden Çıkış: Küresel İşler Paktı” uygulaması olarak ILO Ankara Ofisi tarafından geliştirilmiş olan “Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi ve Gelecek için Çıkarılacak Dersler” başlıklı araştırma projesinin ürünüdür. 2010 yılında yayımlanmıştır.
Ümit Efendioğlu (Kıdemli İstihdam Uzmanı, ILO Ankara Ofisi) tarafından özetlenen ve giriş bölümü kaleme alınan kitapta;
E. Yeldan’ın “Küresel Kriz ve Türkiye: Mali Canlandırma Önlemlerinin İstihdam ve İşgücü Piyasaları Üzerindeki Etkilerinin Makroekonomik Değerlendirilmesi”;
E. Taymaz’ın “Kriz Tedbirlerinin Etkinliği: Motorlu Kara Taşıtları Sanayii Örneği”;
H. Ercan’ın “Küresel Krizin İstihdama Etkisi: Türkiye”
başlıklı çalışmaları yer almaktadır. 2010

2000’li yıllarda gösterdiği, yüksek büyüme performansı ve artan ihracatına rağmen Türkiye ekonomisi istenilen düzeyde istihdam yaratamamıştır. Yüksek büyüme oranlarına yüksek işsizlik ve düşük işgücüne katılım oranları eşlik etmiş; 2001 krizi sonrası açık işsizlik oranlarının yüksek büyümeye rağmen sergilediği katılık, ekonominin ileri teknoloji ve yüksek büyümenin yakalandığı gelişmiş alanları ile durgunlaşan geleneksel (ve kayıt dışı) alanları arasında ikili bir yapının oluşmasına neden olmuştur......

makalenin devamı...

Suh, Joong Hae (Research Fellow; KDI), and Erol Taymaz (Professor; METU) and Joon Mo Yang (Professor, Yonsei University), et al. 

Prepared for: The Government of Turkey
Prepared by: Korea Development Institute (KDI)
Supported by: Ministry of Strategy and Finance (MOSF), Republic of Korea
Project Director: Wonhyuk Lim, Director, Office for Development Cooperation, KDI
Project Manager: Joong Hae Suh, Research Fellow, Department of Industrial and Corporate Affairs, KDI

Authors:
Chapter 1: Joong Hae Suh, Research Fellow, Department of Industrial and Corporate Affairs, KDI
Chapter 2: Erol Taymaz, Professor, Middle East Technical University
Chapter 3: Joon Mo Yang, Professor, Yonsei University
Chapter 4: Mahmut Kiper, Senior Expert, Technology Development Foundation of Turkey (TTGV); Serdar T. Demir, Expert, TTGV
Chapter 5: Byung Su Kang, Professor, Chungnam National University
Chapter 6: Deniz Bayhan, Senior Expert, TTGV; Atilla Hakan Ozdemir, Expert, TTGV Chapter 7: Chai Sung Lim, Professor, Konkuk University
Chapter 8: Tulay Akarsoy Altay, Senior Expert, TTGV; Pelin Durtas, Expert, TTGV

Published by: Ministry of Strategy and Finance (Korea) and Korea Development Institute-KDI  

In the 21st century, knowledge is the key factor in determining a country's level of socio-economic development. From this recognition, the Knowledge Sharing Program (KSP) was launched in 2004 by the Ministry of Strategy and Finance (MOSF) of the Republic of Korea and the Korea Development Institute (KDI). The KSP is designed to contribute to the socio-economic development of the targeted development partnership country by sharing Korea's development experience and knowledge. The most distinguishing characteristic of the KSP is that it is demand-driven and participation-oriented......

makalenin devamı...

Özçelik, Emre [Department of Economics, Ondokuz Mayıs University] and Erol Taymaz [Department of Economics, Middle East Technical University] . 

Research Policy, 2008, Vol. 37, Issue 2, pp. 258-275 (March 2008).

In this study, the determinants of private R&D investment are examined at the level of firms in the Turkish manufacturing industry. We focus our attention on the effect of public R&D support programs. Our findings indicate that public R&D support significantly and positively affects private R&D investment. There seems to be even an “acceleration effect” on firm-financed R&D expenditures. Smaller R&D performers benefit more from R&D support and perform more R&D. In addition, technology transfer from abroad and domestic R&D activity show up as complementary processes. Given the scarcity of studies on R&D support in technologically weaker economies, our hope is that the less-developed countries can exploit these findings in constructing socially beneficial technology policies....

makalenin devamı...