OK, Kenan Prof.Dr.

Bu makale 4 Ekim 2021 günü Cumhuriyet gazetesinin Olaylar ve Görüşler sayfasında yayınlanmıştır.

Orman amenajmanı, management kelimesinden gelir. Dilimize Orman yönetimi şeklinde çevrilse de esasen ormanları planlamakla ilgilidir.

Dünya ormancılarının ana amacı, doğayı korurken toplum gereksinimlerini optimum düzeyde karşılayabilecek ormanı kurmaktır! Uzun dönem amaçlarla, belirli dönemde yapılacakları ortaya koyan amenajman planları en güçlü araçlarıdır. ....

makalenin devamı...