Akyos, Müfit

HBT, 29 Ocak 2021, Sayı 253 Politik Bilim köşesi.

University of Chicago’dan Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ve Dr. Elif Özcan-Tok tarafından hazırlanan Türkiye Bilim Raporu başlığı ile beklentileri yükseltiyor. İnovasyon sözcüğü ile başlayan özet bölümünde (74 sözcük) yazarlar çalışmayı “… çok zengin akademik yayın verileri kullanarak [Scopus ve Microsoft Academic Graph (MAG)] Türkiye’deki üniversitelerin ve akademisyenlerin detaylı analizini yapıyoruz. Araştırmamız esnasında sorunları belirleyip, çözüm önerileri sunmaya gayret ediyoruz.” diyerek tanıtıyorlar. 1.518 sözcüklük İngilizce özette ise raporun tamamı özetleniyor!
Çalışmanın (modelin) çerçevesi, 1) “inovasyonun ilk ayağı olan bilimsel çalışmaların Türkiye'deki mevcut durumu incelenecektir.”, 2) “Bir ülkenin ekonomik gelişmişlik düzeyini artırması, refah seviyesini yükseltmesi ve öncü ülkeler arasında yer alması adına teknolojik yenilikler üretebilmesi gerekmektedir. Teknolojik gelişmeler ise ancak bilim ortamının güçlü olmasıyla sağlanabilir.” denilerek çiziliyor.
Makalenin Devamı...