Havacılıkta Bilim-Teknoloji-Sanayi Politikaları, Türkiye İçin Öneriler, Bilim ve Teknoloji Strateji ve Politika Çalışmaları.
TÜBİTAK BTP 95/03, Ekim 1995.

Havacılıkta Bilim TeknolojiProf. Dr. Ahmet Şevket Üçer, Doç. Dr. Fuat İnce ve Aykut Göker tarafından hazırlanan ve Anadolu, Bilkent, ODTÜ ve İTÜ Üniversiteleri ile ilgili bütün askeri ve sivil kurumların görüş ve önerileri ile hazırlanan bu değerli dokümanda dünyada ve ülkemizdeki havacılık sanayisi incelenmekte, 21. YY havacılığı ele alınmaktadır. Ayrıca Türkiye’nin bu alanda Ar-Ge ve ürüne yönelik ana stratejileri ve politikası tanımlanmaktadır.

Dokümanda Amaç “Bu çalışmanın amacı, ülkemizde son 10 yılda gelişen, havacılıkla ilgili sanayilerin, 21 Yüzyıl koşullarında rekabet etmeye hazır ve ulusal savunmamızı destekleyen sanayiler haline gelmesini sağlayabilmek için, araştırma-geliştirme ve tasarım yeteneklerini yükseltici politikaların belirlenmesidir. Bunun için, havacılık teknolojisinin Dünya ve ülkemizdeki durumuna ilişkin inceleme ve bilgilere dayanılarak öneriler geliştirilmiştir.
Bilim ve teknolojik gelişmeler nasıl süreklilik gerektiriyorsa ülkelerin politika ve stratejilerindeki süreklilikler de devlet olmanın bir gereğidir. Bu nedenle yeniden gündeme getirdiğimiz bu dokümandaki önerilerin zamanında yerine getirilmesi durumunda gelinebilecek noktanın değerlendirmesini sizlere bırakıyoruz.
Dokümanın tamamına BURADAN erişebilirsiniz.