global innovation index 2019global innovation index 2020WİPO_Küresel Yenilik Endeksi her yıl Cornell ve INSEAD Üniversiteleri ve WIPO tarafından hazırlanmaktadır. Yaklaşık 130 ülkeyi değerlendiren ve kıyaslayan raporlar kendi içinde tutarlı değişkenleri ve varsayımları esas alan bir modele dayandırılmaktadır.  Ancak belirtmek gerekir ki model, Bilim-Teknoloji-Yenilik (B-T-Y) ilişkisini,  kamu-özel-üniversite sarmalını (üçlü sarmal) kullanarak serbest pazar mekanizmaları içinde ele almaktadır. 13. Rapor (2020) “İnovasyonun Finansmanı” ana teması ile yakınlarda yayınlandı. 2019 Raporu’nun ana teması ise “Sağlıklı Yaşamlar Yaratmak - Tıbbi Yenilikçiliğin Geleceği” idi. Önemli veri ve değerlendirmeler içeren bu raporlara kolay erişim sağlanması amacıyla sitemizde yer veriyoruz.
WİPO Küresel Yenilik Endeksi 2020 - İnovasyonun Finansmanı
WİPO Küresel Yenilik Endeksi 2019 - Sağlıklı Yaşamlar Yaratmak - Tıbbi Yenilikçiliğin Geleceği