Hacı Sinem Gültoprak, Kara Gözde, Meydanlı İffet İyigün

İktisat ve Toplum, Eylül 2020, Sayı:119,  www.inovasyon.org.tr 18.11.2020

Pandeminin yarattığı olağandışı durum, her ne kadar standart yaklaşımlar, süreçler, yani kısaca “normal” hayat için yıkıcı olsa da inovasyon tohumlarının en hızlı yeşerdiği ortamı oluşturdu.

KRİZ DÖNEMLERİ VE İNOVASYON
İnsanlığın yaşadığı en büyük şoklardan biri olan COVID-19, günlük hayatımızı radikal olarak değiştirmenin yanı sıra, iş dünyası için de ciddi krizlere sebep oldu ve olmaya devam etmekte. Küresel ve ekonomik anlamda artan kırılganlık ve belirsizliğin yanında müşteri davranışlarında da önemli değişiklikler meydana geldi, bu da şirketlerin stratejilerini yeniden değerlendirmesine ve davranışlarını yeniden şekillendirmesine sebep oldu....

makalenin devamı...