finalreport gdams2020The Global Campaign on Military Spending - Askeri Harcamalara İlişkin Küresel Kampanya (GCOMS), Aralık 2014'te kurulan ve Uluslararası Barış Bürosu tarafından desteklenen uluslararası bir kampanyadır. GCOMS, 2011'de daha önce başlayan Askeri Harcamalara İlişkin Küresel Eylem Günlerini de (GDAMS) içermektedir.

GCOMS'un genel amacı, hükümetlerin askeri harcamalarını büyük ölçüde 5 genel alternatif alana yeniden tahsis etmeye yönlendirmeye çalışmaktır:

  • Barış: silahsızlanma, çatışma önleme ve çözme, ortak ve insani güvenlik;
  • Sürdürülebilir kalkınma ve yoksullukla mücadele programları;
  • İklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybı – bunların hafifletilmesi ve uyarlanması için;
  • Kamu hizmetleri / sosyal adalet, insan hakları, cinsiyet eşitliği ve yeşil işlendirme (istihdam) yaratma;
  • En savunmasız grupları desteklemek için insani yardım programları.

Yukarıdakilerin tümü, Barış Kültürüne doğru geniş bir küresel dönüşümün parçalarıdır.

Dokümanın tamamına BURADAN erişebilirsiniz.